2019 Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay alımları - Blogbeyin | Yazmaya gönüllü arkadaş topluluğu

28 Şub 2019

2019 Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay alımları


2019 Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay alımı

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yıl içinde Jandarma Genel Komutanlığı'na 27 bin 180 personelinin alınacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren JGK'nın internet sayfasından astsubay başvuru ilanı yayınlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın  yayınlanan ilanı sonrası astsubay olma hayali kuran kadın/erkek birçok genç astsubay alımıyla ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Klavuzda bulunan şartları sağlayan adaylar e-devlet üzerinden giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler. İlanda yayınlanan klavuz ve detaylarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Ön başvurular için https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresine e-devlet şifreniz ile  25 Şubat - 13 Mart 2019 tarihleri arasında giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz.

Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan
mezun olmak veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli
olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk
bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve
bunu sisteme yüklemek,
(5) 2018 yılında yapılan KPSS sınavında; lisans mezunları veya kayıt
tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak, ön lisans mezunları veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80‟ini almış olmak,
(6) 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

  • (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
  • (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen
şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1)
Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre
“Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu almak (uçak/helikopter teknisyeni branşı
için bu rapora ilave olarak uçuşa elverişlidir sağlık raporu istenecektir.),
(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek
başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 
(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan olayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki
nedenlerle çıkarılmamış olmak,
(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş
veya görüyor olmamak,
(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(14) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak (kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılan sözleşmeli erler hariç),
(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
(17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
(18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

NOT:Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.


Klavuzun tamamını buradan görüntüleyebilirsiniz. JGK Klavuz
Yorumlar


EmoticonEmoticon

Kapat